Press release Published: 07-12-18 16:59:00

FX International AB: Beslut från bolagsstämma

Idag hölls bolagsstämma i FX International AB (publ). Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet enligt kallelse till bolagsstämma den 13 juni 2018.


För ytterligare information kontakta: Johan Wiklund, styrelseordförande Tel: +46 (0) 708 14 28 28 E-post: johan.wiklund@fxi.se
FX international AB(publ) arbetar med egen förvaltning kombinerat med rådgivning till kvalificerade investerare. Bolaget är registrerat hos Finansinspektionen.

FX International AB

Algoritmbaserad valutahandel med egen tillgångsmassa i kombination med belåning

Drottninggatan 62,
252 21 HELSINGBORG
070-9681004