Published: 11-04-18 07:35:21 This is a news article from the news agency Direkt. Disclaimer

Direkt about Orasolv:

STOCKHOLM (Direkt) ME Dentals bud på Orasolv har uppfyllt samtliga villkor och därmed fullföljs erbjudandet.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Det var den 15 mars som ME Dental lade bud på Orasolv om 30 öre kontant per aktie. Per utgången av acceptperioden den 9 april uppgår aktierna som lämnats in i erbjudandet till totalt 224.231.778 aktier i Orasolv, motsvarande 90,31 procent av rösterna och 90,31 av aktiekapitalet i Orasolv.

För att ge de återstående aktieägarna i Orasolv som inte lämnat in sina aktier mer tid att acceptera erbjudandet kommer acceptperioden hållas öppen till och med den 20 april 2018. ME Dental förbehåller sig rätten att ytterligare förlänga acceptperioden för erbjudandet.

ME Dental kommer att påkalla tvångsinlösen av de resterande aktierna i Orasolv samt verka för att aktierna i Orasolv avnoteras från Aktietorget.