Published: 11-04-18 18:09:54 This is a news article from the news agency Direkt. Disclaimer

Direkt about Norinvent:

STOCKHOLM (Direkt) Norinvent, vars aktie sedan tidigare är handelsstoppad på Aktietorget, bedömer sig ha ett framtida kapitalbehov om 15-25 miljoner kronor i syfte att finansiera framtida studier.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Norinvent berättade den 15 mars att bolaget sannolikt inte kommer att kunna ta del av dokumentation från forskningen bakom bolagets patenterade teknologi.

"Norinvent saknar dokumentation från ursprungsforskningen, vilket innebär att det saknas objektiva bevis för de försök avseende Xtrig som ligger till grund för bolagets pågående forskning", uppger bolaget i onsdagens pressmeddelande.

Avsaknad av dokumentation från ursprungsforskningen föranleder grundläggande, utforskande studier för att på nytt hitta en fungerande variant av Xtrig. Resultatet av de nya planerade utforskande inbindnings- och absorptionsstudierna, som görs med strukturdelar av Xtrig, avgör vägen framåt för Norinvent.

"Positivt utfall innebär att bolaget är tillbaka i samma stadium som vid tillfället för notering i maj 2017, vilket innebär en försening av projektet med cirka nio månader. Ur ett riskperspektiv är det större risk att denna Xtrig-variant inte fungerar i fortsatta djurstudier jämfört med den Xtrig-variant som tidigare använts framgångsrikt i djurstudier", heter det.

Negativt utfall innebär att bolaget skulle behöva gå tillbaka till grundforskningsstadiet avseende Xtrig, vilket innebär en försening av projektet som är svår att uppskatta, dock minst cirka 21 månader.

Norinvents nuvarande kassa och bank beräknas räcka till minst september 2018.

"Bolagets kapitalbehov för vidare studier efter de planerade studierna uppgår till mellan 15-25 miljoner kronor beroende på utfall i bolagets planerade utforskande inbindnings- och absorptionsstudier", uppger bolaget.

Norinvent kommunicerar även ytterligare detaljer kring hur stort kapitalbehovet kan tänkas vara i olika scenarier de närmaste åren.