Published: 11-04-18 18:17:04 This is a news article from the news agency Direkt. Disclaimer

Direkt about Norinvent:

STOCKHOLM (Direkt) Aktietorget har beslutat att handeln i Norinvents aktie ska återupptas den 12 april vid marknadens öppnande.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Aktietorget hänvisar till det pressmeddelande som Norinvent offentliggjorde på onsdagskvällen där bolaget informerade om bland annat storleken på det framtida bedömda kapitalbehovet.

Norinvent berättade i mitten av mars att bolaget sannolikt inte kommer att kunna ta del av dokumentation från forskningen bakom bolagets patenterade teknologi.

Aktien har varit handelsstoppad sedan den 5 april.                

NorInvent AB

NorInvent utvecklar XtriG, bolagets patenterade Drug Delivery plattform för upptag av läkemedel via munnens slemhinnor. XtriG syftar till att ge läkemedelsbolag möjligheten till förbättrade egenskaper hos sina befintliga läkemedel, med exempelvis signifikant snabbare verkan, mindre miljöpåverkan och lägre dosering.

Medicon Village, Scheelevägen 2,
223 81 LUND
046-25 66 60 http://www.norinvent.com