Mer från bolag Publicerat: 2012-04-03 15:41:00

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB: Styrelsens förslag till årsstämman den 26 april 2012

Dokument

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Bolagets affärsidé är att med hjälp av bolagets patenterade teknologiplattform dels utveckla förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel, dels sälja licenser.

Virdings Allé 32 B,
754 54 Uppsala
070-693 1253 http://www.quiapeg.com