Publicerat: 2018-04-27 08:59:27 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt. Disclaimer

Direkt om Raybased: NETTORESULTATET BLEV -2,1 MLN KR 1 KV

STOCKHOLM (Direkt) Raybased, vars aktie handlas på Aktietorget, redovisar ett nettoresultat för det första kvartalet 2018 på -2,1 miljoner kronor (-2,3).

De totala intäkterna ökade till 1,2 miljoner kronor (0,9), varav nettoomsättningen steg till 0,5 miljoner kr (0,1).

Rörelseresultatet förbättrades till -2,7 miljoner kronor (-2,9).

Raybased förväntar sig en väsentlig omsättningsökning under 2018.

"Ytterligare funktionalitet kommer att vidareutvecklas under 2018, vilket bedöms ge ökade möjligheter. Omsättningsökningen kommer att accelereras av de samarbeten, som vi har med bland annat Bravida och Telenor. Slutligen har vi som målsättning att bli globalt teknologiledande som leverantör av trådlösa system för styrning av fastigheter", skriver bolagets vd Lennart Olving i delårsrapporten.


Raybased AB

"Raybased utvecklar och säljer ett trådlöst system för övervakning, styrning och optimering av elektriska funktioner i en fastighet."

Nohabgatan 18A,
461 53 TROLLHÄTTAN
0520-423 444 http://www.raybased.com