Publicerat: 2018-04-27 10:59:19 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt. Disclaimer

Direkt om Consensus: NETTOVINSTEN ÖKADE 1 KV

STOCKHOLM (Direkt) Värdepappersbolaget Consensus Asset Management redovisar ett nettoresultat för det första kvartalet 2018 på 3,0 miljoner kronor (1,1).

Rörelseintäkterna steg till 16,2 miljoner kronor (9,6).

"Marknaden är just nu svårprognosticerad och volatil vilket man ska ha i beaktande när man analyserar utvecklingen i vår förvaltning och verksamhetens resultat", skriver Consensus vd Patrik Soko i rapporten.

Han står fast vid bedömningen att satsningen i Malmö troligen kommer att innebära en negativ resultateffekt under 2018 på cirka 3 miljoner kronor.

Från och med den 3 januari, när finansregelverket Mifid II infördes, har merparten av bolagets intäkter hänförliga till fondersättning, så kallad kick-back, upphört. Resultatbortfallet för Consensus beräknas till cirka 1,2 miljoner kronor för helåret 2018.

Consensus aktie handlas på Aktietorget.


Consensus Asset Management AB

Consensus affärsidé är att erbjuda institutioner, företag och förmögna privatpersoner högkvalitativa finansiella tjänster och produkter inom Corporate Finance, kapitalförvaltning och tjänstepensionsområdet.

Krokslätts Parkgata 4,
431 68 Mölndal
031-74 55 000 http://www.consensusam.se