Pressmeddelande Publicerat: 2008-01-24 15:07:00

Y.C.O. Business Partners AB: Ulyss senarelägger publicering av bokslutskommuniké

Ulyss bokslutskommuniké för 2007 kommer att publiceras den 15/2 och inte som tidigare kommunicerats den 31/1.

- Vi har under året förändrat vår arbetsmodell vilket har varit mycket positivt för oss. Vi fokuserar nu på att teckna aktier i bolag innan de genomför en publik emission inför en listning. Att vi nu engagerar oss i bolagen i ett tidigare skede har även gjort att arbetsbördan ökat något för oss och därför skjuter vi fram publiceringen av vår bokslutskommuniké något, säger VD Henrik Arnesson. För ytterligare information kontakta: Johan Kaltenbrunner Styrelseordförande Tel: 044-78 50 550 Henrik Arnesson Styrelseledamot och VD Tel: 044-78 50 550 Besöksadress: Ulyss AB (publ) Järnvägsgatan 14 296 31 Åhus Tel: 044-78 50 550 Fax: 044-78 50 599 Email: info@ulyss.se Hemsida: www.ulyss.se Ulyss AB (publ) är ett investmentbolag, vars investeringar företrädesvis görs i bolag som står inför notering alternativt anslutning till en småbolagslista.

Dokument