Publicerat: 2018-05-03 09:10:02 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt. Disclaimer

Direkt om Aptahem: RESULTAT -3,1 MLN KR 1 KV (-1,9)

STOCKHOLM (Direkt) Aptahem, som handlas på Aktietorget, redovisar ett resultat efter finansiella poster om -3,1 miljoner kronor för det första kvartalet 2018 (-1,9).

Rörelsens intäkter uppgick till 7 tusen kronor (6 tusen).

Likvida medel per den 31 mars var 17,6 miljoner kronor (18,9).


Aptahem AB

Aptahem AB är ett bioteknikbolag vars affärsidé är att utveckla aptamerbaserade läkemedel för behandling av akuta livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Bolaget utför tillika affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners och licenstagare. Bolagets huvudkandidat Apta-1 utvecklas som ett akutläkemedel ämnat att förhindra uppkomsten av livshotande organ- och vävnadsskador hos sepsispatienter.

Norra Vallgatan 58,
211 22 MALMÖ
0766-33 36 99 http://www.aptahem.com