Pressmeddelande Publicerat: 2008-08-25 15:42:00

C-RAD AB: Mikael Smedeby lämnar styrelsen i C-RAD

Mikael Smedeby, styrelseledamot i C-RAD AB (publ), har meddelat att han på grund av tidsbrist lämnar styrelsen med omedelbar verkan.

C-RAD AB (publ) Styrelsen För närmare information kontakta Erik Hedlund, VD, telefon 018- 66 69 31, erik.hedlund@c-rad.se Kort om C-RAD AB C-RAD utvecklar nya innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. Slutkunder är strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling sker i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB. C-RAD Imaging AB är placerat i Östersund medan de övriga tre företagen har sin verksamhet i Uppsala. Totalt är 18 personer anställda i företagen. C-RAD AB är sedan juli 2007 noterat på Aktietorget. Verksamheterna i C-RAD AB har sitt ursprung i forskning och utveckling från Karolinska Institutet i Solna och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Dokument