Pressmeddelande Publicerat: 2008-08-27 13:30:00

Maxpeak AB: Samtliga A-aktier omvandlade till B-aktier / Flaggningsmeddelande.

En majoritet av ägarna till A-aktier har till styrelsen begärt att få omvandla sina A-aktier till B-aktier. Med detta har samtliga 170 000 A-aktier omvandlats till B-aktier och bolaget har i och med detta bara ett aktieslag.

Det totala antalet aktier uppgår till 4 293 033 och är av samma aktieslag. Praktiskt innebär detta att antalet röster ändras från 5 823 033 till 4 293 033. En konsekvens av omvandlingen blir också att Kopparberg Invest AB (publ) kommer upp till en kapital- och röstandel om knappt 37 (29) procent. Totalt har Kopparberg Invest AB (publ) 1 585 000 aktier. Röstandelen kommer att förändras inom kort genom en del planerade riktade nyemissioner. Bolagets VD Per-Martin Andréns innehav (inkl bolag) reduceras i röstvärde och uppgår efter omvandlingen till drygt 17 (27) procent. Totalt har Per-Martin Andrén 734 000 aktier (inkl bolag). Västervik 27 augusti 2008. För ytterligare information kontakta: Per-Martin Andrén, VD 070-893 64 64 Jan Nilstadius, Styrelsens ordförande 070-300 50 20

Dokument