Publicerat: 2017-10-31 08:06:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Consensus: Consensus ökar intäkterna rejält och vänder till vinst i tredje kvartalet

Kapitalförvaltaren Consensus Asset Management mer än fördubblar intäkterna och vänder till vinst i tredje kvartalet 2017 jämfört med samma period året innan.

Nettoomsättningen steg till 13,3 miljoner kronor (4,7), en ökning med 183 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 2,9 miljoner kronor (-2,8), med en rörelsemarginal på 21,8 procent.
Resultatet före skatt och nettoresultatet uppgick till 2,2 miljoner kronor (-2,8), motsvarande
0,29 kronor per aktie (-0,37).

Den kraftiga förbättringen av intäkterna och resultatet beror i huvudsak på goda marknadsförutsättningar då bolaget haft en fortsatt stabil förvaltningsmiljö, vilket skapat bra förutsättningar för aktiehandel, positiva förvaltningsresultat i bolagets förvaltade depåer och fonder samt god efterfrågan på strukturerade produkter.

Bolaget lämnar ingen prognos för resterande del av 2017.


Consensus, Mkr Q3-2017 Q3-2016 Förändring
Nettoomsättning 13,3 4,7 183,0%
Rörelseresultat 2,9 -2,8 203,6%
Rörelsemarginal 21,8%
Resultat före skatt 2,2 -2,8 178,6%
Nettoresultat 2,2 -2,8 178,6%
Resultat per aktie, kr 0,29 -0,37 178,4%

Consensus Asset Management AB

Consensus affärsidé är att erbjuda institutioner, företag och förmögna privatpersoner högkvalitativa finansiella tjänster och produkter inom Corporate Finance, kapitalförvaltning och tjänstepensionsområdet.

Krokslätts Parkgata 4,
431 68 Mölndal
031-74 55 000 http://www.consensusam.se