Publicerat: 2017-11-15 08:47:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Emotra: Emotra kallar till extra stämma för val av ny styrelseledamot

Aktieägarna i medicinteknikbolaget Emotra kallas till extra bolagsstämma fredagen den 1 december i Göteborg.

Till styrelse intill nästa årsstämma föreslås omval av Margit Ferm, Claes Holmberg och Lars-Håkan Thorell. Till ny styrelseledamot föreslås Jan Pilebjer att ersätta Roy Jonebrant.

Jan Pilebjer är affärsutvecklare vid GU Ventures. Roy Jonebrant kommer fortsättningsvis, genom Jonebrant Ekonomikonsult, upprätthålla Emotras ekonomifunktion.

Emotra AB

Emotras affärsidé är att öka patientsäkerheten i vården genom att förse vårdgivarna med EDOR, en kvantitativ och objektiv mätmetod, som underlättar bedömningen av huruvida deprimerade patienter är självmordsbenägna eller inte. På så vis kan flertalet självmord och självmordsförsök förhindras, vårdkvaliteten ökas och kostnaderna för vården minskas.

Göteborgsvägen 88,
433 63 Sävedalen
http://www.emotra.se