Pressmeddelande Publicerat: 2008-05-15 15:54:00

Amnode AB: BOLAGSSTÄMMOKOMMUNIKÉ

Ordinarie årsstämma har hållits i Albin Metals AB (publ) på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg. Stämman leddes av Vilhelm Nyström, bolagets jurist, och 12 aktieägare var närvarande. Verkställande Direktören Per-Ola Nilsson redogjorde för det senaste verksamhetsåret, bolagets framtidsplaner samt svarade på frågor från aktieägarna. Revisionsrapporten från auktoriserade revisorn Paul Schultz, Öhrlings PWC, framlades varvid föreslogs att styrelsens ledamöter och Verkställande Direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna året vilket också beslutades om.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag angående:

- Ny bolagsordning
- Optionsprogram för ledande befattningshavare
- Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Till ordinarie ledamöter i Albin Metals AB (publ) omvaldes Lennart Wiklund och Michael Lindström som även utsågs till styrelsens ordförande. Nyval gjordes av Joakim Lorentzon och Per-Ola Nilsson.

Göteborg 15 maj 2008

För ytterligare information kontakta:
Per-Ola Nilsson, CEO/CFO Albin Metals AB, 0370-33 16 91 eller 0730-33 16 13

Om Albin Metals AB
Albin Metals affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Albin Metals erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning. Bolaget är listat på Göteborgs OTC-lista, Nordic MTF, NGM.


Albin Metals AB (publ), Sjörydsvägen 10, 335 24 Gnosjö Telefon 0370-331 650
www.albinmetals.com

Dokument

Amnode AB

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.

Box 71217,
194 62 STOCKHOLM
070-590 18 22 http://www.amnode.se