Pressmeddelande Publicerat: 2008-12-03 14:06:00

Titana AB: Aqualiv AB har inte röjt eller nyttjat någon företagshemlig information

Parterna är ense om att varken Aqualiv AB eller den f.d. anställda vid det konkurrerande företaget, har röjt eller utnyttjat någon av det konkurrerande företagets företagshemligheter, vilket stadsfästes i Göteborgborgs tingsrätt.

Det bestämdes också att det konkurrerande företaget som väckt talan mot Aqualiv skall betala ett belopp avseende rättegångskostnader till Aqualiv AB. Vidare bestämdes det i domstolen att "Med denna uppgörelse och dess rätta fullgörande är samtliga mellanhavanden av de slag de vara må mellan parterna fullständigt och slutgiltigt reglerade." - Aqualiv har tidigare hävdat att stämningen var grundlös och det känns bra att parterna är ense om att Aqualiv inte handlat olagligt och att detta är stadsfäst i domstol säger Mattias Malmgren, verkställande direktör på Aqualiv AB. För ytterligare information kontakta: Aqualiv AB (publ) August Barks Gata 15 SE-421 32 Västra Frölunda, Göteborg Telefon: +46 (0)31 91 91 28 Fax: +46 (0)31 91 91 27 Mattias Malmgren, VD +46 (0)709 - 91 91 22 Email: info@aqualiv.com Hemsida: www.aqualiv.com Göteborg den 2008-12-03

Dokument