Mer från bolag Publicerat: 2015-10-14 13:36:00

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB: AlphaHelix på BioTechnica

AlphaHelix lanserade den slutliga versionen av Rob™ under BioTechnica i Hannover förra veckan. Ledningen var mycket nöjda med resultatet. Utöver det tjugotal distributörer som anmälde sitt intresse var även flera tillverkare av diagnostiska kit och direktkunder mycket positiva.

”Vi räknar med att teckna avtal med ett tiotal nya distributörer efter Biotechnica. Förutom Europa så är viktiga marknader som Korea, Taiwan, Kina och Japan täckta. Sedan är det alltid kul med direktkunder som ger bra betyg på produkten. Det visar att vi haft rätt idéer under utvecklingen av RobTM.” säger Mikael Havsjö i en kommentar

Mycket uppmärksamhet gavs åt OneDipTM; en unik teknik för multidispensering av vätskor i låg volym. Tekniken innebär stora besparingar av både tid och pengar för användaren. AlphaHelix Rob™ är ensam om denna teknik.

”Jag tycker att vi fick bekräftelse på att vi har en produkt som står sig mer än väl i internationell konkurrens. Det var väl värt den extra utvecklingstiden för att få till en programvara ”for dummies” och OneDipTM teknologin Prisläget gör att distributörerna kan ta rejäla marginaler. Det brukar sätta fart på dem.” fortsätter Mikael Havsjö

AlphaHelix visade även sin aAmp. Denna är åter högaktuell för så kallad next generation sequencing(NGS) och biblioteksamplifiering med reducerat BIAS.

Kontaktpersoner på AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (Publ.):

SO Mikael Havsjö
018 120701
mikael.havsjo@alphahelix.com

VD Mattias Molin
0708 970 790
matttias.molin@alphahelix.com

 
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) utvecklar inom dotterbolaget AlphaHelix Technologies AB instrument för snabba DNA-analyser. Dotterbolaget Techtum Lab  AB är en etablerad distributör av laboratorieinstrument och förbrukningsvaror sedan 1975.

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda bolagen Techtum Lab AB och AlphaHelix Technologies AB. I moderbolaget finns bolagets patenterade teknologi avseende Superkonvektion™ ; som möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden. Den operativa rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen. Techtum Lab är sedan 40 år en etablerad distributör i Sverige och Norden. Man säljer utrustning för PCR/QPCR/dPCR/NGS samt vätskehantering/biobankslagring med tillhörande förbrukningsmaterial. Techtum har också en världsledande metod för snabb, känslig och kostnadseffektiv provpreparering vid screening av MRSA. AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter via distributörer inom PCR/QPCR/NGS-tekniken; baserat bland annat på befintliga patent i moderbolaget. PCR-maskinen aAmpTM, baserad på SuperConvection™ och QPCR-/PCR-reaktionsuppsättningsroboten Rob™ ingår i sortimentet. Bolaget arbetar också med en plattform för kriminalteknik där det egenutvecklade enzymet ForenSafe™ ingår

Västra Finnbodavägen 4B,
131 30 Nacka
08-62 67 600 http://www.alphahelix.com