Publicerat: 2018-05-04 09:13:57 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt. Disclaimer

Direkt om SealWacs: RÖRELSERESULTAT -0,5 MLN KR 1 KV

STOCKHOLM (Direkt) Sealwacs, som handlas på Aktietorget, redovisar ett rörelseresultat på -0,5 miljoner kronor för det första kvartalet 2018 (-0,7).

Resultat per aktie efter utspädning blev -0:09 kronor (-0:24). Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 3,9 miljoner kronor (1,4).

Bolaget har ingen nettoomsättning.

Det framgår av delårsrapporten.

Sealwacs utvecklar en sensor som ska monteras längs produktionslinjen för att i realtid övervaka kvaliteten på svetsfogarna.


SealWacs AB

Sealwacs utvecklar en sensor för kvalitetskontroll av svetsfogar i tillverkningen av platspåsar på rulle.

Göteborgsvägen 74,
433 63 SÄVEDALEN
070-600 73 94 http://www.sealwacs.se