Publicerat: 2017-12-14 15:59:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om New Equity Venture: Tourns dotterbolag Hubso har ingått avtal med Samir Badran

Annonsnätverket Tourns dotterbolag Hubso har ingått ett avtal med Samir Badran, med
varumärket youmademe. Samir Badran är en svensk TV-profil och artist. Samir har idag en
befintlig shop som kommer att nylanseras via Hubso med uppdaterat koncept, varumärke och med nya produkter. Shopen beräknas lanseras inom kommande månad. Intäkterna för Hubso kommer baseras på försäljningsvolym som genereras genom plattformen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Hubsos affärside är att administrera och automatisera e-handelssystem för tredje part.
Tourn äger 52,5 procent av kapitalet och 79 procent av rösterna och New Equity Venture äger 47,5 procent och 21 procent av rösterna i Hubso.

New Equity Venture International AB

"NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med såväl kontanter som nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som mål att vara delaktiga i målbolagens affärs- och strategiutveckling."

Box 5141,
102 43 STOCKHOLM
08-410 59 140 http://www.newequityventure.com