Publicerat: 2017-12-18 14:44:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om New Equity Venture: New Equity Venture tecknar aktier för 1,3 miljoner kronor i CGit Holdings spridningsemission

Investeringsbolaget New Equity Venture tecknar aktier i CGit Holdings spridningsemission som sker just nu, för att behålla nuvarande ägarandel. Det innebär en tilläggsinvestering på cirka 1,3 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

New Equity Venture äger sedan tidigare 27,3 procent av kapitalet och 16,5 procent av rösterna i CGit.

CGit har godkänts för notering på Aktietorget och första handelsdag är planerad till den 9 januari 2018.

New Equity Venture International AB

"NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med såväl kontanter som nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som mål att vara delaktiga i målbolagens affärs- och strategiutveckling."

Box 5141,
102 43 STOCKHOLM
08-410 59 140 http://www.newequityventure.com