Pressmeddelande Publicerat: 2009-02-09 15:21:00

SnoWolverine Group AB: Fragus avvaktar med informationsgivning

Fragus Group AB (publ) har valt att inte närmare kommunicera mer information om bolagets ställning i dagsläget. Anledningen är att inte begränsa några möjligheter för bolaget då det intensivt arbetas med flera av de uppslag som inkommit under den gångna veckan rörande förvärv och omvända förvärv. Samtidigt arbetar bolaget aktivt med de egna möjligheterna till en ny verksamhet. Aktien ska, efter samråd med Aktietorget, förbli handelsstoppad till den 25:e februari då mer information ska kommuniceras. Fram tills dess föreligger inga förutsättningar för ändamålsenlig handel.

Historik Fragus startade sin garantiverksamhet 2004. Då omsatte den totala garantimarknaden ca 20 mkr i hela Norden. Redan efter några månader var Fragus marknadsledande och inom det första året hade marknadsandelen passerat 50 %. Nästa steg var etablering i Norge där Fragus omedelbart tog ett fast grepp om marknaden. Med samma vinnande koncept expanderades även verksamheten under 2007 till Finland. År 2008 omsatte Fragus över 60 mkr på garantiverksamheten. Garantiverksamheten har med få undantag varit lönsam på månadsbasis sedan starten. Framgångarna är, som alltid i ett tjänsteföretag, förknippat med individuella prestationer vilket det funnits gott om i Fragus organisation. Koncernens resultat har belastats med kostnader tillhörande andra verksamheter, som var tänkta att komplettera verksamheten. Dessa kostnader hade, om de aldrig uppkommit, i mycket begränsad omfattning påverkat koncernens ställning idag. Försäljning av kärnverksamheten Den finansiella nedgången har påverkat Fragus i stor omfattning. Förutsättningarna inom finansmarknaden har förändrats kraftigt vilket gått få förbi. Effekterna har även spridit sig till flera områden inom försäkringsvärlden vilket direkt har påverkat Fragus. Den allt mindre riskbenägenheten avspeglar sig direkt på premienivåerna vilket i Fragus fall slår hårt mot marginalen. När en kraftig höjning av inköpspriser sker justeras marginalen normalt med högre priser och besparingar. Fragus har så sent som i höstas justerat priserna i den mån det är möjligt och gjort de besparingar eller planerat för de besparingar som är möjliga. Trots dessa insatser skulle Fragus behöva en kraftig volymökning vilket ett förvärv skulle ge. Då ett sådant förvärv inte var möjligt konstateras det att Fragus inte skulle klara sig resultatmässigt i längden. Avslutning Jag vill passa på att framföra ett tack, på ledningens vägar, för det stöd som flera aktieägare, små som större, visat för vårt beslut i veckan som gick. Som säkert framgått ovan pågår det samtal på ett initialt plan med flera parter men uppgifter som cirkulerat att någon förhandling skulle vara i sin slutfas dementeras. Kallelse till extra bolagsstämma publiceras inom kort. I anslutning till denna stämma kommer ledningen att finnas till hands för att svara på frågor även för ej röstberättigade intressenter. Kristianstad den 9 februari 2009 Richard Berggren Styrelseordförande 044-785 03 00 richard.berggren@fragus.se

Dokument