Publicerat: 2018-01-12 10:55:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om New Equity Venture: New Equity Venture lämnar lägesuppdatering för Game Chest Group

Investeringsbolaget New Equity Venture lämnar en lägesuppdatering för Game Chest Group, som ägs till 67,5 procent av kapital och röster. Det framgår av ett pressmeddelande.

Game Chest Groups omsättning under de senaste 30 dagarna uppgår till drygt 300 000 kronor. Antalet betalande prenumeranter på bolagets distributionstjänst för dataspel Ubercrate.io har ökat till 1 640.

New Equity Venture International AB

"NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med såväl kontanter som nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som mål att vara delaktiga i målbolagens affärs- och strategiutveckling."

Box 5141,
102 43 STOCKHOLM
08-410 59 140 http://www.newequityventure.com