Publicerat: 2018-01-12 11:26:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

Finwire om Yield Life Science: Yield Life Science flyttar rapportdatum till den 5 februari

Investeringsbolaget Yield Life Science ändrar datum för publiceringen av bokslutskommunikén och årsredovisningen för 2017 från den 9 februari till den 5 februari. Det framgår av ett pressmeddelande.

Yield Life Science AB

Yield Life Science utvecklar en portfölj av företag inom läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.

Södra Allégatan 13,
413 01 GÖTEBORG
0709-42 48 35 http://www.yield.nu