Publicerat: 2018-01-15 15:52:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Finwire. Disclaimer

Finwire om Raybased: Raybased tidigarelägger bokslutet till den 17 januari

Teknikbolaget Raybased tidigarelägger presentationen av sin bokslutskommuniké för 2017 till den 17 januari, jämfört med tidigare aviserade 9 februari. Orsaken är att bolaget vill ge ytterligare information till innehavarna av teckningsrätter under den nu pågående teckningsperioden för teckningsoptioner. Det framgår av ett pressmeddelande.

Raybased AB

"Raybased utvecklar och säljer ett trådlöst system för övervakning, styrning och optimering av elektriska funktioner i en fastighet."

Nohabgatan 18A,
461 53 TROLLHÄTTAN
0520-423 444 http://www.raybased.com