Pressmeddelande Publicerat: 2009-03-16 15:56:00

CWS Comfort Window System AB: Publik nyemission i Comfort Window

Comfort Window System AB (publ) genomför en nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningstiden inleds idag och pågår fram till den 8 april 2009.

Erbjudandet i sammandrag: Teckningstid: 16 mars - 8 april 2009 Teckningskurs: 4,90 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Minsta teckningspost: 1 000 aktier. Marknadsnotering: Första dagen för handel på AktieTorget beräknas till 15 maj 2009. Tilldelning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Emissionsmemorandum, teaser och anmälningssedel finns att tillgå på www.comfortwindow.se eller på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se Material kan även beställas i pappersform direkt från bolaget: Comfort Window System AB, Beryllsgatan 33, 426 52 VÄSTRA FRÖLUNDA, Tel 031-760 80 85, -83 För ytterligare information om pågående nyemission och listning på AktieTorget kontakta VD Hans Öhman, tel 031-760 80 85, eller styrelseordförande Christer Gåhltorp, tel 0703-84 01 79. Comfort Window System AB (publ) Comfort Window har utvecklat ett nytt fönsterbeslag som möjliggör en vändning av ett fönster i 180 grader, vilket optimerar effekten av solskyddsglas. På sommaren erhålls den traditionella markiseffekten, men genom att vända fönstret släpps värmestrålningen in under vintern, varvid en radiatoreffekt uppnås. Affärsmodellen bygger på licensiering av tillverkningsrätten för beslag till de större beslagstillverkarna. Därigenom uppnås en kapitaleffektiv lansering av fönsterbeslagen, och möjlighet att få ut dem till fönstertillverkare runt om i världen. Företaget är ett av de företag som USA:s Stockholmsambassadör Michael Wood lyft fram på sin omtalade "cleantechlista" över nya svenska företag vars teknik han bedömer har en chans att slå i USA.

Dokument