Pressmeddelande Publicerat: 2009-04-20 10:00:00

Community Entertainment Svenska AB: CEAB slutförhandlar Betty Bingo Benelux

- www.bettybingo.com

Bolagets bingolansering i Belgien och Holland har blivit kraftigt försenad och lanseras först i maj i år. Dels har den tidigare ofullständiga plattformen färdigställts först i mars i det skick våra partners i Belgien kunnat acceptera från vår teknikleverantör, dels har ett flertal förändringar skett i Belgien. I slutet av mars lades ett nytt lagförslag fram, där man föreslår att all online-spelverksamhet i framtiden kräver tillstånd av belgisk myndighet. Lagen stipulerar att man inte utan tillstånd får marknadsföra online-spel. Hittills har inga lagar av denna karaktär vunnit gehör då de strider mot EG-rätten om fri etablering. I det fall lagen ändå skulle ratificeras i Belgien lär tillstånd komma att ges till de företag som idag har befintliga casinotillstånd i Belgien Totalt finns idag runt 190 tillstånd, varav 10 större och 180 mindre casinon. CEAB: s partners i Benelux, tidigare själva innehavare av tre mindre casinon, har nu inlett förhandlingar med ett av dessa casinon där vi inom kort hoppas integrera denna nya partner i det existerande samarbetsavtalet. Betty Bingo finns tillgängligt på fem språk - svenska, engelska, franska, flamländska och tyska. "Vi hoppas avsluta dessa förhandlingar under nästa vecka och med denna nya möjliga partner kommer vi kunna trygga en långsiktig lösning i det fall den föreslagna ändringen i lagen skulle vinna laga kraft i Belgien. Vi kommer under maj att sjösätta en bred kampanj för vår frågesport Betty Quiz med attraktiva priser som i sin tur länkar till fortsatta spelerbjudanden på Betty Bingo. Efter vår lansering fått fäste i Benelux regionen hoppas vi detta är inledningen på våra planer att rulla ut bingo i främst övriga Europa", kommenterar Nils-Åke Fahlén, VD för Community Entertainment. Satsningen på bingo i Europa, med Benelux som start, görs tillsammans med Community Entertainments partner White Horse s.a. i Luxemburg. www.bettybingo.com För ytterligare information vänligen kontakta: Nils-Åke Fahlén, VD, Community Entertainment AB Tel: 070 - 746 00 80, E-post: nils@comentab.se Om Community Entertainment AB Community Entertainment AB:s affärsidé är att kombinera tävlingar, frågesportspel med underhållning på nätet. Våra produkter bidrar till att öka intresset att besöka våra kunders webbsidor. Tillsammans med kunderna skapar vi nya intäkter via riktade budskap till slutanvändaren. Intäkterna kommer från försäljning av Quiz-applikationer, annonser och som plattformsleverantör. Sedan augusti 2008 är CEAB listat på Aktietorget. www.comentab.se

Dokument

Community Entertainment Svenska AB

"CEABs affärsidé fokuserar idag på att vidareutveckla och kommersialisera vår tjänsteproducerande mjukvara för frågehantering, främst för frågesport online. Vi har produkter och tjänster som vänder sig till branscher inom Underhållning, Upplysning/Marknadsföring och Utbildning."

Bysistorget 8,
118 21 STOCKHOLM
08-667 32 20 http://www.comentab.se