Publicerat: 2018-02-02 11:07:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om New Equity Venture: New Equity Venture tecknar sin del i Videobursts företrädesemission

New Equity Venture, NEVI, tänker teckna aktier motsvarande sin ägarandel i Videobursts aktuella företrädesemission. Det innebär en tilläggsinvestering på cirka 0,3 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Före emissionen äger NEVI cirka 7,5 procent av kapital och röster i Videoburst.

Videoburst siktar på att få in 6,1 miljoner kronor före emissionskostnader vid full teckning. Teckningstiden löper mellan 1 och 15 februari.

New Equity Venture International AB

"NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med såväl kontanter som nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som mål att vara delaktiga i målbolagens affärs- och strategiutveckling."

Box 5141,
102 43 STOCKHOLM
08-410 59 140 http://www.newequityventure.com