Publicerat: 2018-02-13 17:12:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om BrainCool: Samtliga teckningsoptioner i BrainCools incitamentsprogram TO Serie 2018-2021 tecknades

Samtliga teckningsoptioner i BrainCools incitamentsprogram "TO Serie 2018-2021" tecknas av ledning och anställda, totalt 500 000 teckningsoptioner. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Bland annat tecknar Bryan Nicholson, Vice President Global Sales & Marketing, 400 000 teckningsoptioner.

Inlösenperiod är januari 2021.

Vid fullt inlösen kommer aktiekapitalet att öka med 22 500 kronor.

BrainCool AB

BrainCools affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter inom medicinsk kylning av hjärnan.

,
223 81 LUND
0733-93 70 76 http://www.braincool.se