Publicerat: 2018-02-14 08:11:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om QuickCool: QuickCool senarelägger lansering till andra kvartalet, men upprepar försäljningsmål för helåret

Medicinteknikbolaget QuickCool lämnar en statusrapport avseende slututvecklingen av QuickCool System. Bolaget har beslutat att göra tillägg i mjukvaruutvecklingen för att möjliggöra så kallad "line extensions" till QuickCool System samt underlätta introduktionen av andra, framtida indikationer till kylenheten. Bolaget kommer därför att senarelägga lanseringen av QuickCool System till andra kvartalet 2018, när även första försäljning är planerad att ske i samband med CE-märkning. Det framgår av ett pressmeddelande.

QuickCool har beslutat att göra tillägg i mjukvaruutvecklingen för att möjliggöra så kallad "line extensions" till QuickCool System, vilket föranleder att CE-märkning senareläggs till andra kvartalet. Tilläggen görs i syfte att säkerställa att framtida, potentiella indikationer kan inkluderas i CE-märkningsprocessen.

Styrelsen bedömer att detta är det bästa alternativet ur ett tidsligt och ekonomiskt perspektiv, samtidigt som det öppnar ytterligare möjligheter för QuickCool. CE-märkning kommer att göras på lösningen i sin helhet samt även på de olika beståndsdelarna såsom kylenheten, slangkassetten och ballongkatetrarna. Bolaget kan på detta sätt med större flexibilitet, ökad effektivitet samt enkelhet introducera nya engångslösningar som adresserar nya indikationer. Styrelsen bedömer att senareläggningen av CE-märkningen enbart kommer att resultera i ytterligare löpande kostnader för bolaget i form av konsultarvoden samt lönekostnader.

Införsäljning av QuickCool System har inletts. Nyligen deltog QuickCool på Arab Health i Dubai och intresset för produkten var stort. Styrelsens målsättning om att sälja 5-10 system av QuickCool System under 2018 kvarstår.

QuickCool AB

QuickCool är ett medicintekniskt bolag som utvecklar ett patenterat kylsystem för säker kroppstemperaturreglering av intensivvårdspatienter, främst hjärtstopps-, feber-, och strokepatienter.

Beta 6, Scheelevägen 17,
223 70 LUND
+46 46 286 38 40 http://www.quickcool.se