Publicerat: 2018-02-14 08:55:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om OptiMobile: OptiMobiles nyemission inför notering på Aktietorget tecknades till 64 procent

Telekombolaget OptiMobile avslutade den 8 februari teckningstiden i bolagets nyemission inför notering på Aktietorget. Nyemissionen på högst 15 miljoner kronor tecknades till 9,6 miljoner kronor inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad på 64 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget tillförs 9,6 miljoner kronor före emissions- och noteringskostnader på 1,65 miljoner kronor. Första dag för handel på Aktietorget beräknas till den 28 februari.

OptiMobile emitterar 1,60 miljoner aktier till teckningskursen 6 kronor per aktie. Bolaget har därefter 9,88 miljoner aktier utestående.

"Jag vill tacka alla som valt att teckna aktier i OptiMobiles nyemission. Vi kommer nu gå vidare i enlighet med vår beslutade affärsplan och satsa på bland annat uppbyggnad av en försäljnings- och marknadsföringsorganisation som ska möjliggöra för oss att både utöka vårt samarbete med befintliga kunder och teckna avtal med nya kunder. Vi ser fram emot att intensifiera arbetet med vår expansionsplan och ser god potential i OptiMobile utveckling och verksamhet", kommenterar vd Lars Rutegård.

Sedermera Fondkommission är OptiMobiles finansiella rådgivare i samband med nyemissionen och den planerade noteringen på Aktietorget. Sedermera Fondkommission har också utsetts till likviditetsgarant för bolagets aktie.

OptiMobile AB

OptiMobiles affärsidé är att utveckla innovativa och högkvalitativa kommunikationslösningar som är speciellt anpassade till att lösa telekomoperatörernas behov både idag och i framtiden. OptiMobiles lösning skapar affärsmöjligheter och möjligheter för mobiloperatörer att utveckla nya typer av intäktsströmmar genom att erbjuda sina kunder och tjänsteleverantörer ett brett utbud av nya tjänster inom ett antal områden och marknader. Eftersom tekniken är baserad på vanliga mobilabonnemang behöver slutanvändaren inte ta något aktivt beslut utan kan använda sin telefon som vanligt med sitt vanliga telefonnummer, till skillnad mot internettelefonitjänster som t.ex. Skype eller WhatsApp.

Tulegatan 29,
113 53 Stockholm
08 750 61 90 www.optimobile.se