Publicerat: 2018-02-14 09:04:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om QuickCool: QuickCool har lämnat in patentansökan i Sverige

Medicinteknikbolaget QuickCool har lämnat in en patentansökan som avser en ny typ av huvudgrimma.

Den aktuella patentansökan kompletterar den ansökan som bolaget lämnade in i oktober förra året.

Ansökan som lämnats in är en prioritetsgrundande ansökan som lämnats in i Sverige vilket gör att QuickCool inom ett år kommer att komplettera med en PCT-ansökan vilket ger ett internationellt skydd i utvalda länder.

QuickCool AB

QuickCool är ett medicintekniskt bolag som utvecklar ett patenterat kylsystem för säker kroppstemperaturreglering av intensivvårdspatienter, främst hjärtstopps-, feber-, och strokepatienter.

Beta 6, Scheelevägen 17,
223 70 LUND
+46 46 286 38 40 http://www.quickcool.se