Publicerat: 2018-02-14 09:23:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Finwire. Disclaimer

Finwire om Pharmacolog: Pharmacolog ökade omsättningen något i fjärde kvartalet - mål att signera avtal med stort medicintekniskt bolag i första kvartalet

Medicinteknikbolaget Pharmacolog ökade omsättningen och minskade förlusten i det fjärde kvartalet.

Omsättningen uppgick till 0,4 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet blev -2,6 miljoner kronor (-3,6). Resultatet före och efter skatt var -2,7 miljoner kronor (-3,6). Pharmacolog föreslår 0 kronor i utdelning (0).

Pharmacolog fyllde i oktober på kassan genom en nyemission.

Pharmacolog-chefen Mats Högberg skriver i rapporten att företaget utvecklas enligt den plan som man fastlagt under förra året.

Han skriver vidare att helårsomsättningen om 0,8 miljoner kronor var något lägre än vad man hoppats på.

"Glädjande är att vi ser en ökad efterfrågan och det mycket professionella och
långsiktiga säljarbete som våra distributörer utför", skriver han.

Pharmacolog befinner sig också i slutfasen i förhandlingen med ett stort medicintekniskt bolag och målet är att ha ett avtal klart under det första kvartalet. Medicinteknikbolaget arbetar också med en etablering i fler länder i Europa.

Utvärderingen av DrugLog vid två sjukhus i New York är ännu inte klar. Projektet har dock gått mycket bra, skriver Högberg.

"Projektet är mycket spännande och kan, om allt går bra, innebära en fantastisk
möjlighet för Bolaget att dels komma in på ett nytt applikationsområde, dels ta ett första steg in på den mycket viktiga amerikanska marknaden."


Pharmacolog, Mkr Q4-2017 Q4-2016
Nettoomsättning 0,4 0
Rörelseresultat -2,6 -3,6
Resultat före skatt -2,7 -3,6
Nettoresultat -2,7 -3,6
Utdelning per aktie, kr 0 0

Pharmacolog i Uppsala AB

Företaget är specialiserat på att tillhandahålla kvalitetssäkringslösningar för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra dödliga sjukdomar.

Ekeby Bruk A14,
752 75 UPPSALA
018-500 101 http://www.pharmacolog.se