Publicerat: 2018-02-14 09:31:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Finwire. Disclaimer

Finwire om SensoDetect: SensoDetect har nu levererat det första Bera 3.0 systemet till Bolivia

Medicinteknikbolaget SensoDetect har nu levererat det första kompletta Bera 3.0 systemet till Bolivia. Bolaget har som tidigare meddelats tecknat en överenskommelse med sin bolivianska distributör om genomförandet av en studie på ett specialistsjukhus i Santa Cruz i centrala Bolivia. Projektet, som är ett led i marknadsföringen, kommer inledas under februari/mars i år och baseras på nya BERA 3.0. Systemet kommer att prövas på en säkerställd grupp med diagnostiserade patienter samt en grupp friska kontroller. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Tidplanen har varit pressad men det lyckades, ett motiverat och dedikerat team har gått i land med det omöjliga. Vi tar nu ett viktigt steg vidare i lanseringen av nya BERA 3.0. Jag ser fram emot mottagandet av systemet i Bolivia och de reaktioner som möter oss. Jag ser också fram emot leveransen av den första produktionsserien av Bera 3.0 som ger oss helt nya möjligheter i den fortsatta marknadsföringen. Vi skall visa marknaden att vi har lyssnat, vi har agerat och presenterar nu en utrustning som är uppgraderad baserat på de erfarenheter och den feedback vi fått från våra användare. Nu tar SensoDetect ett stort kliv vidare, vi lämnar det gamla systemets och dess begränsningar. Bera 3.0 ger oss en möjlighet att erbjuda en tilltalande lösning för vården", säger Johan Olson, vd i SensoDetect.

SensoDetect AB

Sensodetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga.

Skiffervägen 12,
224 78 LUND
046-15 79 04 http://www.sensodetect.se