Publicerat: 2018-02-14 12:32:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Transferator: Styrelseledamoten Guntis Brands flaggar upp i Transferator

Riskkapitalbolaget Transferators styrelseledamot Guntis Brands har efter avslutad nyemission ökat sitt ägande till 12,96 procent av kapitalet och 20,94 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Transferator AB

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Bolagets mål är att skapa en avkastning till sina aktieägare genom värdeökningar på innehaven samt utdelning av portföljinvesteringar om rätt läge ges.

Box 56067,
102 17 STOCKHOLM
0708-99 04 63 http://www.transferator.com