Publicerat: 2018-02-14 14:50:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Finwire. Disclaimer

Finwire om Pharmacolog: Pharmacolog vill kunna emittera nya röststarka A-aktier

Aktieägarna i medicinteknikbolaget Pharmacolog kallas till årsstämma torsdagen den 15 mars i Uppsala.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att bolaget ska kunna emittera aktier av det nya aktieslaget A-aktier. Samtliga befintliga aktier föreslås stämplas om till B-aktier. A-aktierna ska vara röststarka med tio röster per aktie och B-aktierna röstsvaga med en röst per aktie. Antalet aktier i bolaget föreslås vara lägst 7,5 miljoner och högst 30 miljoner aktier. Styrelsen vill ha bemyndigande från att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Förslag till val av styrelseledamöter saknas i kallelsen.

Pharmacolog i Uppsala AB

Företaget är specialiserat på att tillhandahålla kvalitetssäkringslösningar för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra dödliga sjukdomar.

Ekeby Bruk A14,
752 75 UPPSALA
018-500 101 http://www.pharmacolog.se