Publicerat: 2018-02-23 07:59:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Emotra: Emotra rapporterar som väntat ingen omsättning och små förändringar av resultatet

Medicinteknikbolaget Emotra redovisar som väntat ingen omsättning och små förändringar av sitt resultat i det fjärde kvartalet.

Rörelseresultatet samt resultatet före och efter skatt blev -2,5 miljoner kronor (-1,6). Resultat per aktie hamnade på -0,18 kronor (-0,17).

Emotra föreslår 0 kronor i utdelning (0).

En ny och betydligt mer kostnadseffektiv marknads-, utbildnings- och försäljningsstrategi
arbetades fram under det sista kvartalet i fjol för implementering nu under våren. Det tidigare systemet med kurser var kostsamt och det tog lång tid att generera försäljning.

"Efter diskussioner med ett antal kliniker, som medverkade i studien, är strategin nu på väg att införas. Utbildningskurserna kommer att riktas mot enskilda sjukhus eller lokalt mot psykiatriska specialister i olika städer i Europa. Emotra kommer att medverka i betydligt större utsträckning i de seminarier som genomförs och klinikernas insatser begränsas till föreläsningar om tekniken och de kliniska erfarenheterna", skriver vd Claes Holmberg i rapporten.

Han skriver också att Emotra befinner sig i en omvandlingsprocess från ett
utvecklingsföretag i mikroformat till ett kommersiellt orienterat bolag


Emotra, Mkr Q4-2017 Q4-2016
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -2,5 -1,6
Resultat före skatt -2,5 -1,6
Nettoresultat -2,5 -1,6
Resultat per aktie, kr -0,18 -0,17
Utdelning per aktie, kr 0 0

Emotra AB

Emotras affärsidé är att öka patientsäkerheten i vården genom att förse vårdgivarna med EDOR, en kvantitativ och objektiv mätmetod, som underlättar bedömningen av huruvida deprimerade patienter är självmordsbenägna eller inte. På så vis kan flertalet självmord och självmordsförsök förhindras, vårdkvaliteten ökas och kostnaderna för vården minskas.

Göteborgsvägen 88,
433 63 Sävedalen
http://www.emotra.se