Publicerat: 2018-02-23 12:00:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Transferator: Transferator avser teckna aktier i Hedera Group för 7 miljoner kronor

Riskkapitalbolaget Transferators dotterbolag Transferator Ventures har ingått ett emissionsavtal med Hedera Group innefattande att företaget förbundit sig att investera 7 miljoner kronor i en kommande riktad nyemission.

Emissionen görs på 12,60 kronor per aktie och motsvarar knappt 10 procent av röster och kapital i Hedera Group.

"Vi är väldigt entusiastiska över engagemanget i Hedera Group som vi ser har en välrenommerad ledning med kapaciteten att göra företaget till ledande i sin bransch", säger Fredrik Vojbacke, vd Transferator i en kommentar.

Transferator AB

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Bolagets mål är att skapa en avkastning till sina aktieägare genom värdeökningar på innehaven samt utdelning av portföljinvesteringar om rätt läge ges.

Box 56067,
102 17 STOCKHOLM
0708-99 04 63 http://www.transferator.com