Publicerat: 2018-02-26 10:12:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Nanexa: Maka till styrelseledamot säljer aktier i Nanexa

Jessica Östberg, maka till Christian Öberg, har den 21 till 23 februari sålt 14 200 aktier i forskningsbolaget Nanexa där han är styrelseledamot. Aktierna såldes till en kurs på mellan 5,93 och 6,23 kronor per aktie. Affärerna gjordes på Aktietorget. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Nanexa AB

Nanexa är ett nanoteknologibolag med inriktning på drug delivery. Bolaget ska effektivt driva innovativa projekt från upptäcktsfas till licensiering i preklinisk fas.

Virdings Allé 32,
754 50 UPPSALA
018-100 300 http://www.nanexa.com