Publicerat: 2018-02-28 07:01:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om OptiMobile: OptiMobile börjar idag handlas på Aktietorget

Telekombolaget OptiMobile börjar idag den 28 februari att handlas på Aktietorget.
Bolaget genomförde inför noteringen en nyemission på på högst 15 miljoner kronor tecknades till 9,6 miljoner kronor inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad på 64 procent.

OptiMobile emitterade 1,60 miljoner aktier till teckningskursen 6 kronor per aktie och har därefter 9,88 miljoner aktier utestående. Bolaget tillfördes 9,6 miljoner kronor före emissions- och noteringskostnader på 1,65 miljoner kronor.

OptiMobile AB

OptiMobiles affärsidé är att utveckla innovativa och högkvalitativa kommunikationslösningar som är speciellt anpassade till att lösa telekomoperatörernas behov både idag och i framtiden. OptiMobiles lösning skapar affärsmöjligheter och möjligheter för mobiloperatörer att utveckla nya typer av intäktsströmmar genom att erbjuda sina kunder och tjänsteleverantörer ett brett utbud av nya tjänster inom ett antal områden och marknader. Eftersom tekniken är baserad på vanliga mobilabonnemang behöver slutanvändaren inte ta något aktivt beslut utan kan använda sin telefon som vanligt med sitt vanliga telefonnummer, till skillnad mot internettelefonitjänster som t.ex. Skype eller WhatsApp.

Tulegatan 29,
113 53 Stockholm
08 750 61 90 www.optimobile.se