Publicerat: 2018-02-28 08:14:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Consensus: Consensus ökade intäkterna i fjärde kvartalet - året bästa hittills

Kapitalförvaltaren Consensus Asset Management redovisar ökade intäkter och ett något svagare rörelseresultat för det fjärde kvartalet. Årsresultatet är det bästa någonsin för företaget.

Totala intäkter uppgick till 14,4 miljoner kronor (10,4), en ökning med 38 procent mot föregående år. Provisionsnetto blev 14 miljoner kronor (9,6).

Rörelseresultatet blev 2,1 miljoner kronor (2,3).

Resultatet efter skatt blev -2,3 miljoner kronor (2,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,30 kronor (0,31).

Consensus föreslår 0 kronor i utdelning.

Mäter man 2017 var intäkterna 57 miljoner kronor, en ökning med 75 procent. Rörelseresultatet var 16 miljoner kronor, upp från -2,2 miljoner 2016.

Consensus har ökat förvaltat kapital med 4 miljarder kronor de senaste åren.

Consensus satsning på mindre orter i Västra Götaland har varit framgångsrik. Kundtillströmningen vid "Meeting Points" i Värnamo och Jönköping har varit över förväntan. Intresset är stort, skriver vd Patrik Soko i rapporten.

Kapitalförvaltaren gör också en satsning på Malmö genom att rekrytera private bankers och aktiemäklare. Under mars flyttar bolaget in i Turning Torso. Satsningen skall nå break even inom 18 månader, skriver Soko.


Consensus, Mkr Q4-2017 Q4-2016 Förändring
Intäkter 14,4 10,4 38,5%
Räntenetto 0 0
Provisionsnetto 14 9,6 45,8%
Rörelseresultat 2,1 2,3 -8,7%
Nettoresultat -2,3 2,3
Resultat per aktie, kr -0,30 0,31
Utdelning per aktie, kr 0

Consensus Asset Management AB

Consensus affärsidé är att erbjuda institutioner, företag och förmögna privatpersoner högkvalitativa finansiella tjänster och produkter inom Corporate Finance, kapitalförvaltning och tjänstepensionsområdet.

Krokslätts Parkgata 4,
431 68 Mölndal
031-74 55 000 http://www.consensusam.se