Publicerat: 2018-02-28 08:24:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Colabitoil: Colabitoil ökar omsättning och vinst i fjärde kvartalet

Förnyelsebara drivmedelsbolaget Colabitoil ökade vinsten och omsättningen i det fjärde kvartalet.

Omsättningen uppgick till 118,4 miljoner kronor (30,6), en ökning med 287 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 4,5 miljoner kronor (1,7), med en rörelsemarginal på 3,8 procent (5,6).

Resultatet före skatt var 3,1 miljoner kronor (1).

Resultatet efter skatt blev 3,4 miljoner kronor (1), en ökning med 240 procent mot föregående år.

Colabitoil föreslår 0 kronor i utdelning.

Colabitoil siktar på att etablera 8-10 nya tankanläggningar under 2018. Under fjolåret var ökningen tolv stycken.

"Vårt fokus ligger nu på att nå lönsamhet i alla delar i koncernen samtidigt som vi är ett tillväxtbolag - med mod och tålamod så kommer Colabitoil som helhet stärkas under 2018 i sin resa mot en storskalig produktionsanläggning", skriver vd Jan Nordlöf.

Han lyfter också upp att bolaget satt större fokus på att öka beläggningen på uthyrbara ytor i dotterbolaget Colabitoil Fastigheter.Colabitoil, Mkr Q4-2017 Q4-2016 Förändring
Nettoomsättning 118,4 30,6 286,9%
Rörelseresultat 4,5 1,7 164,7%
Rörelsemarginal 3,8% 5,6%
Resultat före skatt 3,1 1 210,0%
Nettoresultat 3,4 1 240,0%
Utdelning per aktie, kr 0

Colabitoil Sweden AB

Med fokus på kundnytta, affärsnytta och klimatnytta leder vi utvecklingen av förnybara drivmedel för ett fossilfritt samhälle.

Fabriksvägen 53,
81730 Norrsundet
026-101040 https://www.colabitoil.com/