Publicerat: 2018-02-28 10:12:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Transferator: Transferator vänder till positivt resultat i fjärde kvartalet

Riskkapitalbolaget Transferator ökar intäkterna och vänder till positivt resultat i fjärde kvartalet 2017 jämfört med samma kvartal föregående år.

Rörelseintäkterna steg till 14,1 miljoner kronor (11,8), en ökning med 19 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 1,1 miljoner kronor (-0,8), med en rörelsemarginal på 7,8 procent.

Resultatet före skatt var 1,1 miljoner kronor (-1,0). Resultatet efter skatt blev 0,9 miljoner kronor (-1,2).

Substansvärdet minskade till 88 öre per aktie per den 31 december, jämfört med 1,02 kronor per aktie samma tidpunkt föregående år.

Bolaget har i januari 2018 slutfört en nyemission på 23,7 miljoner kronor som fulltecknades.

Styrelsen har ännu inte beslutat om eventuellt förslag till vinstutdelning. Eventuellt förslag till vinstutdelning kommer meddelas i kallelsen till årsstämman som i sin tur planeras hållas i maj 2018.

Transferator meddelade i förra veckan att bolaget avser teckna aktier för 7 miljoner kronor i läkarbemanningsföretaget Hedera Group och får då en ägarandel på 10 procent av bolaget.


Transferator, Mkr Q4-2017 Q4-2016 Förändring
Nettoomsättning 14,1 11,8 19,5%
Rörelseresultat 1,1 -0,8
Rörelsemarginal 7,8%
Resultat före skatt 1,1 -1,0
Nettoresultat 0,9 -1,2

Transferator AB

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Bolagets mål är att skapa en avkastning till sina aktieägare genom värdeökningar på innehaven samt utdelning av portföljinvesteringar om rätt läge ges.

Box 56067,
102 17 STOCKHOLM
0708-99 04 63 http://www.transferator.com