Publicerat: 2018-02-28 11:00:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om OptiMobile: OptiMobile faller 39 procent i premiärhandeln på Aktietorget

Telekombolaget OptiMobile började idag den 28 februari att handlas på Aktietorget.
Bolaget genomförde inför noteringen en nyemission på högst 15 miljoner kronor som tecknades till 9,6 miljoner kronor inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad på 64 procent. OptiMobile emitterade 1,60 miljoner aktier till teckningskursen 6 kronor per aktie och har därefter 9,88 miljoner aktier utestående. Bolaget tillfördes 9,6 miljoner kronor före emissions- och noteringskostnader på 1,65 miljoner kronor.

Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform som skapar en lång rad fördelar för både telekomoperatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter nya typer av digitala och konkurrenskraftiga tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatören. Användaren är fri att använda alla telefontillverkare och är alltså inte bunden till exempelvis iPhone eller Android-telefoner.

OptiMobile har idag drygt 100 000 aktiva använder och bolaget bedömer att break-even uppnås vid 250 000 aktiva användare, något som ska uppnås under 2018.

De finansiella målen innebär att bolaget ska nå en omsättning på 13 miljoner kronor 2018, med större delen av intäkterna under andra halvåret. Omsättningen ska sedan öka till 45 miljoner kronor 2019 och 80 miljoner kronor 2020. Målet för rörelseresultatet före avskrivningar, ebitda, är 5,5 miljoner kronor för 2018 för att därefter öka i takt med att omsättningen ökar.

Aktien har hittills idag handlats till 3,50 kronor som lägst betalt och 5,35 kronor som högst betalt. Senast betalt klockan 11.00 var 3,64 kronor, vilket motsvarar ett kursfall på 39 procent jämfört med teckningskursen på 6 kronor. Hittills idag har 200 000 aktier för 0,76 miljoner kronor bytt ägare. Börsvärdet är 36 miljoner kronor räknat på senast betalt.

OptiMobile AB

OptiMobiles affärsidé är att utveckla innovativa och högkvalitativa kommunikationslösningar som är speciellt anpassade till att lösa telekomoperatörernas behov både idag och i framtiden. OptiMobiles lösning skapar affärsmöjligheter och möjligheter för mobiloperatörer att utveckla nya typer av intäktsströmmar genom att erbjuda sina kunder och tjänsteleverantörer ett brett utbud av nya tjänster inom ett antal områden och marknader. Eftersom tekniken är baserad på vanliga mobilabonnemang behöver slutanvändaren inte ta något aktivt beslut utan kan använda sin telefon som vanligt med sitt vanliga telefonnummer, till skillnad mot internettelefonitjänster som t.ex. Skype eller WhatsApp.

Tulegatan 29,
113 53 Stockholm
08 750 61 90 www.optimobile.se