Publicerat: 2018-03-01 08:26:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Compare-IT: Compare-IT:s nyemission är nu säkrad till 56 procent

Teknikbolaget Compare-IT har per den 28 februari ingått avtalade teckningsförbindelser om 6,2 miljoner kronor, vilket motsvarar 56 procent av emissionsbeloppet i den förestående nyemissionen på 11,1 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningsrätterna avskildes den 22 februari och teckningstiden löper från 5 mars till 26 mars. Villkoren i nyemissionen är 1:4, innebärande att fyra gamla aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 6,20 kronor per aktie.

Compare-IT Nordic AB

Compare-IT utvecklar, producerar och marknadsför lösningar för smarta hus som är kostnadseffektiva och användarvänliga.

Box 4008,
226 60 LUND
040-413 700 http://www.compare-it.se