Publicerat: 2018-03-12 12:52:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Nanexa: Nanexa tecknar treårigt avtal med Scienta Sensor Systems, ger begränsade intäkter

Forskningsbolaget Nanexa formaliserar samarbetet med Scienta Sensor Systems genom ett treårigt avtal där bolaget ska tillhandahålla beläggningstjänster.

"Avtalet som nu tecknats med Scienta Sensor Systems AB formaliserar ansvarsfördelningen mellan bolagen och säkrar fortsatt orderingång för beläggning av sensorer vilket vi tycker är viktigt. Det bidrar också med intäkter till företaget, även om dessa är begränsade i omfattning", säger vd David Westberg i ett pressmeddelande.

Nanexa har under ett antal år utfört aluminiumoxidbeläggningar på detaljer i Scienta Sensor Systems utrustning för kontinuerlig xenonmätning i atmosfären.

Nanexa AB

Nanexa är ett nanoteknologibolag med inriktning på drug delivery. Bolaget ska effektivt driva innovativa projekt från upptäcktsfas till licensiering i preklinisk fas.

Virdings Allé 32,
754 50 UPPSALA
018-100 300 http://www.nanexa.com