Publicerat: 2018-03-26 09:24:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Consensus: Consensus kallar till årsstämma den 27 april

Aktieägarna i kapitalförvaltaren Consensus Asset Management kallas till årsstämma fredagen den 27 april i Västra Frölunda.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission, motsvarande en ökning av antalet aktier i bolaget med högst 10 procent.

Något förslag till val av styrelseledamöter framgår inte av kallelsen. Styrelsen föreslår att stämman beslutar inrätta en valberedning.

Consensus Asset Management AB

Consensus affärsidé är att erbjuda institutioner, företag och förmögna privatpersoner högkvalitativa finansiella tjänster och produkter inom Corporate Finance, kapitalförvaltning och tjänstepensionsområdet.

Krokslätts Parkgata 4,
431 68 Mölndal
031-74 55 000 http://www.consensusam.se