Publicerat: 2018-03-26 11:29:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Transferator: Transferators ordförande köper 49 500 aktier genom bolag

Transferators ordförande Jakob Johansson har den 23 mars via bolaget Maelir köpt 49 500 aktier i Transferator. Köpeskillingen var totalt 49 900 kronor. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Transferator AB

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Bolagets mål är att skapa en avkastning till sina aktieägare genom värdeökningar på innehaven samt utdelning av portföljinvesteringar om rätt läge ges.

Box 56067,
102 17 STOCKHOLM
0708-99 04 63