Publicerat: 2018-03-26 16:51:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Colabitoil: Colabitoil senarelägger årsrapport på grund av försenad revision

Förnyelsebara drivmedelsbolaget Colabitoil senarelägger årsrapporten för 2017 med anledning av att revisionen av räkenskapsåret 2017 dragit ut på tiden, enligt ett pressmeddelande.

Rapporten kommer att publiceras den 29 mars istället för den 26 mars som tidigare kommunicerats.

Colabitoil Sweden AB

Med fokus på kundnytta, affärsnytta och klimatnytta leder vi utvecklingen av förnybara drivmedel för ett fossilfritt samhälle.

Fabriksvägen 53,
81730 Norrsundet
026-101040 https://www.colabitoil.com/