Publicerat: 2018-03-28 06:41:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om AcouSort: AcouSort handlas idag exklusive teckningsrätt i nyemission

Bioteknikbolaget AcouSort handlas idag den 28 mars exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren i nyemissionen är 1:3, innebärande att tre befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 9 kronor per aktie. Teckningstiden i nyemissionen löper från 4 april till 18 april och handel med teckningsrätter sker den 4 april till 16 april.

AcouSort AB

AcouSort AB är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod att separera, anrika och rengöra biologiska celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för bioanalytisk forskning. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande life science företag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning).

Medicon Village,
221 88 LUND
+45 2045 0854 http://www.acousort.com