Publicerat: 2018-04-04 09:26:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om SealWacs: Sealwacs styrelse föreslås omväljas

Aktieägarna i sensortillverkaren Sealwacs kallas till årsstämma fredagen den 4 maj i Göteborg.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2017.

Styrelsen, bestående av ledamöterna Lennart Carlsson, Claes Holmberg, Roy Jonebrant, Johan Lindahl och Erling Svensson, föreslås till omval.

SealWacs AB

Sealwacs utvecklar en sensor för kvalitetskontroll av svetsfogar i tillverkningen av platspåsar på rulle.

Göteborgsvägen 74,
433 63 SÄVEDALEN
070-600 73 94 http://www.sealwacs.se