Publicerat: 2018-04-05 10:12:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Transferator: Transferators ordförande Jakob Johansson köper fler aktier

Riskkapitalbolaget Transferators styrelseordförande Jakob Johansson har den 27 mars till 3 april genom bolaget Maelir köpt 313 381 A- och B-aktier i Transferator. Aktierna köptes till en kurs på mellan 0,91 och 1,03 kronor per aktie. Affärerna gjordes på Aktietorget. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Jakob Johansson är största ägare i Transferator med 32 procent av kapitalet och 18,57 procent av rösterna per den 23 mars, enligt ägarbilden på Aktietorgets hemsida.

Transferator AB

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Bolagets mål är att skapa en avkastning till sina aktieägare genom värdeökningar på innehaven samt utdelning av portföljinvesteringar om rätt läge ges.

Box 56067,
102 17 STOCKHOLM
0708-99 04 63 http://www.transferator.com